Dit ben jij
volgt jou! Dat wil ik niet!
Jij volgt
Jij en zijn buddies
Wil je volgen?
Hieronder zie je de nieuwe versie van ValtAf.nl. Terug naar de oude website.   Meer informatie
Deelnemers Forum Webshop
Inloggen

Anonieme Overeters

Anonieme Overeters (de 12 stappen van de Overeaters Anonymous (OA))

Wat is oa?
Anonieme Overeters is een 12-stappenprogramma waar mannen en vrouwen van hun gemeenschappelijk probleem (dwangmatig (over)eten) herstellen door het werken aan de twaalf stappen en door het delen van ervaring, kracht en hoop.

Dwangmatig eten
De enige voorwaarde voor OA-lidmaatschap is het verlangen op te houden met dwangmatig eten. Wij verwelkomen iedereen die wil herstellen van de slopende ziekte van dwangmatig over- of ondereten.

Wat is dwangmatig eetgedrag?
De definitie van dwangmatigheid is "iets onredelijks te doen, of de aandrang daartoe voelen, zonder weerstand te kunnen bieden".
Dwangmatig eetgedrag blijkt niet alleen uit de hoeveelheid voedsel die wij tot ons nemen of zouden willen nemen. Het is ook de wijze waarop wij proberen ons eten te beheersen. Sommigen hebben een tijdelijke "oplossing" gevonden in laxeren, braken, overmatig sporten of vasten.
Alle dwangmatige eters hebben echter één ding gemeenschappelijk:
zij worden gedreven door krachten die zij niet begrijpen om meer of minder te eten dan zij nodig hebben.

Dwangmatig eten: een ziekte
Een dwangmatig eter heeft meestal jarenlang geprobeerd "normaal" te eten. Hierin is hij op eigen kracht niet geslaagd. De ervaring leert dat door het probleem samen aan te pakken met behulp van een gestructureerd stappenplan, meer succes wordt geboekt.
Bij Anonieme Overeters gaan we ervan uit dat dwangmatig eten een ziekte is die tot stilstand gebracht kan worden. Veel dwangmatige eters zagen zichzelf als zwak en voelden zich sociaal buitengesloten. Bij OA merkten wij dat dit symptomen zijn van een ziekte.
Deze ziekte kan tot stilstand gebracht worden door een stappenprogramma te volgen en gebruik te maken van de hulpmiddelen tot herstel. De enige voorwaarde is een verlangen op te houden met dwangmatig eten. Het OA-programma werkt zelden voor diegenen die er niet volkomen zeker van zijn dat ze willen stoppen.

Hoe weet ik of ik een dwangmatig eter ben?
Een dwangmatige (over)eter kan worden beschreven als iemand wiens eetgewoonten steeds groter wordende- en voortdurende problemen in zijn leven veroorzaken. Of dit voor jou geldt, kan alleen jijzelf uitmaken (voor een test, zie: www.anonieme-overeters.nl).
Tegen veel dwangmatig eters is wel eens gezegd dat ze zich moesten leren beheersen. Wij geloofden dit en wendden ons tot diëten en sport om alleen maar weer aan te komen. We voelden ons gefrustreerd en machteloos. We waren bereid geworden alles te proberen om bevrijd te worden van de vreselijk dwang om te eten.
Ook dwangmatig eters met minder overgewicht of met minder jaren van eten, hebben zich tot OA gewend en herstelden. Een lijdensweg van eenzaam vechten is hen bespaard gebleven.

Drie niveaus van herstel
In Anonieme Overeters erkennen dat we een drievoudige ziekte hebben; lichamelijk, emotioneel en geestelijk. Door de principes van de twaalf stappen toe te passen, ontvangen wij herstel op elk van deze drie gebieden.

1. Lichamelijk
Door het dwangmatig (over)eten waren velen van ons in slechte lichamelijk conditie toen we bij OA kwamen. Jaren van vraatzucht en hongeren heeft onze gezondheid geschaad. De onmogelijkheid om ons gedrag met voedsel in bedwang te houden is een continu probleem voor ons. In OA beginnen we te begrijpen dat voedsel niet ons probleem is, maar dat overmatig voedsel en vet merendeels symptomen zijn van onze leefproblemen.

Bij OA gebruiken we vaak het woord "onthouding". Dit kan betekenen dat we ons 'onthouden van voedingsmiddelen die ons in het verleden in problemen hebben gebracht'. Dagelijkse toepassing van de twaalf stappen bevrijdt ons van onze voedselobessie en geeft ons de kracht het leven aan te kunnen zonder overmatig voedsel.

2. Emotioneel
Voedsel is nodig om in leven te blijven, maar de persoon die dwangmatig eet gebruikt overmatig voedsel om het leven aan te kunnen. Verschillende emoties, van nervositeit tot verveling, worden vertaald in een verlangen naar voedsel. Dit patroon ondermijnt onze emotionele gezondheid. We leerden nooit op een normale manier met onze emoties om te gaan.

Dwangmatig eten is een ziekte van isolatie, waarin we vaak niet meer in staat zijn onze gevoelens volledig en eerlijk in verbinding te plaatsen; of we overdrijven ze of we ontkennen ze. Het leven volgens de principes van de twaalf stappen stelt ons in staat onze gevoelens te accepteren. Langzaam gaan we merken we dat gezond reageren in moeilijke situaties. Zowel de beproevingen en vreugden van het leven kunnen we aan zonder onze toevlucht te zoeken in dwangmatig eten.

3. Geestelijk
Onze geestelijke ziekte ligt in het geloof dat wij onze ziekte ooit de baas zullen worden, ondanks de slechte resulaten die we tot nu toe boekten. Het is boven de macht van de dwangmatige eter om het zelfdestructieve eten te stoppen.

In OA wordt voorgesteld dat we toegeven dat we machteloos zijn tegenover voedsel en dat een kracht groter dan wijzelf ons kan helpen, als we dat toestaan. Sommige OA-leden, inclusief atheisten en agnosten, kiezen ervoor om de groep zelf als de kracht groter dan zijzelf te zien. Andere OA-leden kiezen het concept van God of een Hogere Macht.

Het oa-programma tot herstel
Na ons jarenlang geschaamd te hebben gehad voor onze mislukte pogingen ons eten en gewicht te beheersen, hebben we nu een oplossing gevonden die werkt. Bij Anonieme Overeters herstellen we van de destructieve ziekte van dwangmatig eten dankzij een eenvoudig programma van twaalf stappen.

Bereidheid
Het OA programma is eenvoudig, maar het is niet makkelijk. Het vereist serieuze inspanning om te herstellen van een van de meest verwarrende verslavingen. Eerlijkheid, een onbevooroordeelde houding en bereidheid zijn de sleutels die de deur naar herstel openen.

Alleen voor vandaag
Het OA-principe Alleen voor vandaag is voor ons van groot belang gebleken bij het herstellen van dwangmatig eetgedrag. Te vaak hebben we onszelf beloofd dat we vanaf maandag op dieet zullen gaan, of na 1 januari stoppen met snoepen of vaker zullen gaan sporten. Gisteren is geweest en morgen moet nog komen. Maar vandaag, zegt de OA-er, zal ik niet van mijn herstelprogramma afwijken.
Als jij denkt dat je misschien een dwangmatig eter bent, geef jezelf dan een kans op herstel door het OA programma te proberen. Onze manier van leven, gebaseerd op deze twaalf stappen, heeft bij ons voor een lichamelijk, emotioneel en spiritueel herstel gezorgd dat wij zonder aarzeling wonderbaarlijk noemen. Wat voor ons werkt zal ook voor jou werken.

De 12 stappen tot herstel
De twaalf stappen vormen de kern van het OA herstelprogramma.
Zij bieden een nieuwe manier van leven die de dwangmatige eter in staat stelt te leven zonder behoefte om overmatig te eten. De stappen zijn suggesties, gebaseerd op de ervaring van herstellende OA leden.

Eerlijk en oprecht
De ervaring leert dat die leden die oprecht proberen deze stappen na te volgen en ze toe te passen in hun dagelijks leven, veel meer baat hebben bij OA dan diegene die de stappen minder serieus nemen.
De ideeën die worden uiteengezet in de twaalf stappen, zijn afkomstig zijn van de Anonieme Alcoholisten. Zij stellen dwangmatige eters en miljoenen leden van andere 12-stappen programma's in staat om een gelukkig en produktief leven te leiden.

De hulpmiddelen voor herstel
De OA bestaat uit een herstelprogramma van twaalf stappen.
Om deze stappen goed te kunnen doorlopen biedt OA een aantal hulpmiddelen aan die het makkelijker maken om deze stappen te doorlopen en te leven volgens de principes van dit programma. De hulpmiddelen zijn geen doel op zich.
Hoe meer hulpmiddelen we gebruiken, des te effectiever ons programma werkt.

Dit zijn de hulpmiddelen die wij bieden:
* Bijeenkomsten
* Onthouding
* Sponsoring
* Telefoon
* Schrijven
* Literatuur
* Anonimiteit
* Dienstverlening

Hier volgen de 12 stappen die worden voorgesteld als programma voor dwangmatige eters:

1. Wij gaven toe dat wij machteloos stonden tegenover voedsel, dat ons leven stuurloos was geworden.

2. Wij kwamen tot het geloof dat een kracht groter dan wijzelf ons weer geestelijk gezond kon maken.

3. Wij namen het besluit onze wil en ons leven over te geven in de hoede van God, hoe ieder van ons dan ook persoonlijk hem aanvaardt.

4. Wij maakten grondig en onbevreesd een morele inventaris van onszelf op.

5. Wij beleden tegenover God, aan onszelf en aan een medemens de juiste aard van onze misstappen.

6. Wij waren volkomen bereid om God al deze karaktergebreken te laten wegnemen.

7. Wij vroegen hem nederig onze tekortkomingen weg te nemen.

8. Wij maakten een lijst op van alle mensen die wij kwaad hadden gedaan en werden bereid dit tegen hen allen weer goed te maken.

9. Wij maakten, waar mogelijk, het rechtstreeks bij deze mensen weer goed, tenzij dit hen of anderen zou krenken.

10. Wij gingen door met het opmaken van onze persoonlijke inventaris en gaven fouten die wij gemaakt hadden onmiddellijk toe.

11. Wij trachtten door gebed en meditatie ons bewuste contact met God - hoe ieder van ons dan ook persoonlijk hem aanvaardt - te verdiepen en baden hem slechts ons zijn wil kenbaar te maken en ons de kracht te geven die te volbrengen.

12. Door deze stappen tot geestelijk bewustwording gekomen, probeerden wij deze boodschap uit te dragen aan dwangmatige eters en deze beginselen in al ons doen en laten toe te passen.

Zie voor meer info de website: www.anonieme-overeters.nl

Nog geen lid?

Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan

8 volgers