Dit ben jij
volgt jou! Dat wil ik niet!
Jij volgt
Jij en zijn buddies
Wil je volgen?
Hieronder zie je de nieuwe versie van ValtAf.nl. Terug naar de oude website.   Meer informatie
Deelnemers Forum Webshop
Inloggen

Centum Eetstoornissen Ursula

Centrum Eetstoornissen Ursula onderscheidt zich van andere vergelijkbare centra doordat de problematiek van eetstoornissen en andere psychiatrische stoornissen behandeld worden in één programma. Ze bieden nieuwe therapieën als u met een (langdurige) ernstige eetstoornis kampt en vaak al meerdere behandelingen achter de rug heeft.

Met hun deskundigheid kunnen ze u verschillende behandelingen aanbieden, waarbij ze ook uw omgeving betrekken. In het centrum bent u samen met lotgenoten die elkaar steunen en stimuleren, zowel binnen als buiten de kliniek.

Multidisciplinaire teams
Bij de behandeling zijn betrokken: psychiaters, artsen, creatief therapeuten, maatschappelijk werkers, klinisch psychologen, psychotherapeuten, psychomotore therapeuten en sociotherapeuten. Door de gezamenlijke en soms gecombineerde inzet van het multidisciplinaire team kunnen ze samen met u adequaat de verschijnselen, oorzaken en gevolgen van de eetstoornis behandelen.

Behandelvisie en behandeldoelen
Centraal staat wat ú door middel van de behandeling wilt bereiken. Het behandelteam overlegt samen met u hoe zij u kunnen helpen uw doelen te bereiken. Het verbeteren van het eetpatroon en het werken aan gewichtsherstel zal vaak een van de middelen zijn om uw doelen te bereiken. De inhoud van de behandeling wordt verder afgestemd op uw doelen.

Groepsbehandeling en individuele behandeling
De meeste behandelingen vinden groepsgewijs plaats. In de groep krijgt u steun en (h)erkenning van lotgenoten, wat een gunstige invloed heeft op het resultaat van uw behandeling. Afhankelijk van uw individuele omstandigheden en geschiedenis is soms individuele behandeling nodig.

Flexibel beleid
Centrum Eetstoornissen Ursula hanteert een flexibel beleid om de behandeling op uw behoefte af te kunnen stemmen. Zo kan de ene behandelvorm (tijdelijk) overgaan in een andere. De duur van de gehele behandeling varieert van kort, zes weken, tot langer dan een jaar. Voor een deel van de behandeling (bijvoorbeeld vervolgbehandeling) kan worden doorverwezen naar een andere instelling.

Stepped care
Dit principe, wat zich in het Nederlands vertaalt als ‘getrapte zorg’, houdt in: niet minder zorg dan noodzakelijk is en niet meer dan nodig is. Om deze afstemming te bereiken is een goede samenwerking tussen u en het behandelteam belangrijk.

Samenwerking met ketenpartners

Om cliënten met gecompliceerde problematiek goed te kunnen behandelen, werken ze regelmatig en intensief samen met andere instellingen (netwerkbenadering). Bijvoorbeeld met de volwassenenpsychiatrie, de jeugdzorg, de somatische zorg en maatschappelijk werk. Centrum Eetstoornissen Ursula en deze ketenpartners bundelen dan hun gezamenlijke expertise.

Samen met de cliënt
Ze voeren behandelingen uit volgens de nieuwste inzichten. De zorgprogramma’s helpen ze daarbij. Deze bestaan uit diverse therapiemodules waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat ze succesvol kunnen zijn. Samen met de cliënt bekijkt de behandelaar welke modules het meest geschikt zijn voor de hulpvraag, doelen en de persoonlijke omstandigheden van de betrokkene. Door middel van tussentijdse metingen samen met de cliënt, ook wel ’Routine Outcome Monitoring’ (ROM) genoemd, houden ze bij hoe effectief de gekozen behandeling is en indien nodig wordt deze aangepast.

Nog geen lid?

Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan

4 volgers